Artikelen

Partner Nederlandse Reanimatie Raad

De Hartstichting maakt al 30 jaar het reanimatieonderwijs voor iedereen toegankelijk.

De Reanimatiepartners zijn vrijwilligers die verspreid door het land op zo'n 300 locaties reanimatie- en AED-cursussen organiseren. Ze hebben geen winstoogmerk, waardoor cursuskosten laag blijven.

Wat doet de Hartstichting voor de Reanimatiepartners?

 • hen actief ondersteunen met materialen, middelen, advies en voorlichting
 • zich inzetten voor ontwikkeling en verspreiding van kwalitatief goede onderwijsmaterialen
 • geen winstoogmerk hanteren
 • nauw betrokken zijn bij de Nederlandse Reanimatie Raad, zowel bestuurlijk als wetenschappelijk
 • het CBF-oogmerk hanteren (het keurmerk voor goede doelen)


Aan welke eisen moet een Reanimatiepartner voldoen?

 • onderdeel zijn van een stichting of vereniging
 • geen winstoogmerk hebben
 • er zijn minstens 3 personen in het bestuur
 • cursussen aangbieden volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • instructeurs en docenten beschikken over een geldig NRR-certificaat
 • basis- en herhalingscursussen (reanimeren) aanbieden aan alle inwoners van een buurt, gemeente of regio
 • werken op vrijwilligersbasis
 • uitsluitend lesmaterialen gebruiken die beschikbaar gesteld zijn door de Hartstichting en de NRR.

 

(Bron: http://www.hartstichting.nl)

P2000 alarm

AED locaties

Hartstichting Reanimatiepartners 160