Partner Nederlandse Reanimatie Raad

De Hartstichting maakt al 30 jaar het reanimatieonderwijs voor iedereen toegankelijk.

De Reanimatiepartners zijn vrijwilligers die verspreid door het land op zo'n 300 locaties reanimatie- en AED-cursussen organiseren. Ze hebben geen winstoogmerk, waardoor cursuskosten laag blijven.

Wat doet de Hartstichting voor de Reanimatiepartners?

 • hen actief ondersteunen met materialen, middelen, advies en voorlichting
 • zich inzetten voor ontwikkeling en verspreiding van kwalitatief goede onderwijsmaterialen
 • geen winstoogmerk hanteren
 • nauw betrokken zijn bij de Nederlandse Reanimatie Raad, zowel bestuurlijk als wetenschappelijk
 • het CBF-oogmerk hanteren (het keurmerk voor goede doelen)


Aan welke eisen moet een Reanimatiepartner voldoen?

 • onderdeel zijn van een stichting of vereniging
 • geen winstoogmerk hebben
 • er zijn minstens 3 personen in het bestuur
 • cursussen aangbieden volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • instructeurs en docenten beschikken over een geldig NRR-certificaat
 • basis- en herhalingscursussen (reanimeren) aanbieden aan alle inwoners van een buurt, gemeente of regio
 • werken op vrijwilligersbasis
 • uitsluitend lesmaterialen gebruiken die beschikbaar gesteld zijn door de Hartstichting en de NRR.

 

(Bron: http://www.hartstichting.nl)

Evenementen aanvraag

aanvraag contact

Het aanvragen van EHBO tijdens evenementen. De EHBO vereniging Tegelen verzorgt verlening van eerste hulp tijdens diverse evenementen in Tegelen eo. Wij vragen u om in een zo vroeg mogelijk stadium (maar uiterlijk 6 weken voor aanvang evenement) met ons contact op te nemen. Soms blijkt dat zaken als EHBO pas op het laatste moment geregeld worden terwijl een datum al vele maanden van te voren bekend is.

De evenementencoördinator kan u hierover verder informeren. Indien u met ons aanvraag contactopneemt zal onze coördinator van u een aantal gegevens nodig hebben, zoals:

 • de datum, het tijdstip en de locatie(s);
 • de aard van het evenement;
 • het aantal verwachte deelnemers/toeschouwers/bezoekers;
 • een indicatie van in het verleden gebleken noodzaak tot hulpverlening;
 • de getroffen veiligheidsmaatregelen;
 • de naam, het adres en het telefoonnummer van de contactpersoon van uw organisatie of vereniging.


Aangezien preventie van ongevallen voorop staat, verlenen wij als vereniging geen medewerking indien daartoe naar onze mening onvoldoende maatregelen zijn getroffen. Wij verwachten dat aan onze vrijwilligers alle noodzakelijke medewerking wordt verleend. Mocht blijken dat afspraken niet zijn nagekomen en dat daardoor de veiligheid of de hulpverlening onvoldoende is gegarandeerd, dan behouden wij ons het recht voor om ter plaatse af te zien van het meewerken aan uw evenement.

Wij wijzen u erop dat onze leden slechts eerste hulp verlenen in afwachting van professionele hulpverlening. Relatief kleine ongevallen kunnen wij zelf afhandelen. Wij vragen u als organisatie te voorzien in het eventuele vervoer van een slachtoffer naar een huisarts of ziekenhuis.

Lotus

EHBO Tegelen beschikt over over een aantal LOTUS mensen, die de lessen begeleiden:

 • Bernie Gartsen
 • Jan Schell
 • Jos Janzen

Kaderinstructrices

EHBO Tegelen heeft de beschikking over 2 kaderinstructrices:

 • Monique Dibbets
 • Jolanda Titulaer

 

Deze kaderinstructrices verzorgen alle lessen van zowel de begin opleiding als ook de vervolglessen inclusief AED/reanimatie.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • C. Gubbels-van Bree, Voorzitter
 • C.J.J. van Deur, Penningmeester
 • B. Frijns, secretaris
 • M.M.P. Dibbets, bestuurslid
 • B.C.M. Gartsen, bestuurslid
 • J.W.W. Schell, bestuurslid
 • P.C.M. Thissen, bestuurslid

P2000 alarm

AED locaties

Hartstichting Reanimatiepartners 160